Privacy- en Cookiebeleid

Inleiding

Yonego BV (hierna aangeduid als: “Yonego”) is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van gebruikers, bezoekers en klanten van haar websites van groot belang is voor haar activiteiten. Yonego exploiteert onder andere Actueelin.nl. De informatie die Yonego over jou verwerkt (hierna aangeduid als: “persoonsgegevens”) wordt dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Yonego houdt zich daarbij aan alle toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Wet bescherming persoonsgegevens. De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is Yonego BV, Prinsenkade, 4811 VB Breda. Via info@actueelin.nl kun je altijd contact opnemen met Yonego.

Het verstrekken van persoonsgegevens is niet verplicht

Uitgangspunt van Yonego is dat het verstrekken van persoonsgegevens aan Yonego niet verplicht is. Je hebt te allen tijde zelf de keuze of je persoonsgegevens wilt invoeren. Om gebruik te kunnen maken van een aantal Yonego-diensten is het invoeren van persoonsgegevens niet noodzakelijk, voor het gebruik van andere diensten is wel nodig dat je persoonsgegevens invoert. Als de invoer van gegevens wordt gevraagd, wordt aangegeven welke gegevens verplicht zijn om van de dienst gebruik te kunnen maken.

Soorten gegevens en doeleinden verwerking

Yonego kan bij het aanbieden van diensten persoonsgegevens verwerken. Het gaat hierbij niet alleen om contactgegevens, maar ook om gegevens over interesses van jou als gebruiker van één van de websites van Yonego. Deze gegevens kunnen bijvoorbeeld bij Yonego bekend zijn omdat je hebt aangegeven dat bepaalde onderwerpen je interesseren of omdat Yonego jouw interesses heeft afgeleid uit de manier waarop je van de diensten van Yonego gebruik maakt. De servers van Yonego leggen voorts automatisch bepaalde gegevens vast, zoals URL, IP-adres, browsertype en -taal, en de datum en tijd van je bezoek. Yonego bewaart je persoonsgegevens in beginsel zolang als dat nodig is voor bovengenoemde doeleinden. Daarna kunnen je persoonsgegevens bewaard blijven voor archiefdoeleinden.

Delen en bekend maken van persoonsgegevens

Indien je bezwaar hebt tegen het uitwisselen en combineren van jouw persoonsgegevens met partners van Yonego, meld dit via info@actueelin.nl. Indien je geen prijs stelt op informatie of aanbiedingen, kun je je gegevens laten blokkeren. Ook kan je een verleende toestemming voor het gebruik van je elektronische gegevens weer intrekken. In beide gevallen kun je een brief sturen aan Yonego BV, Prinsenkade 5, 4811 VB Breda onder vermelding van ‘privacy’ of een email aan info@actueelin.nl. Yonego kan in speciale gevallen, ongeacht je toestemming daarvoor persoonsgegevens aan derden ter beschikking stellen. Speciale gevallen zijn bijvoorbeeld rechtmatige verzoeken daartoe van autoriteiten, dagvaardingen of gerechtelijke bevelen, handelingen om schade of fraude op te sporen of te voorkomen, of handelingen om de veiligheid van het netwerk en de diensten van Yonego te garanderen. Tevens zal Yonego persoonsgegevens verstrekken aan zogenaamde bewerkers die in opdracht van Yonego aan jou op jouw verzoek producten of diensten leveren, waarbij (tenzij anders aangegeven) je persoonsgegevens enkel zullen worden gebruikt voor het uitvoeren van die leveringsverplichting.

Beveiliging

Yonego handhaaft te allen tijde een beveiligingsniveau bij de verwerking van persoonsgegevens dat gezien de stand van de techniek voldoende is om ongeoorloofde toegang tot, aanpassing, openbaarmaking of verlies van persoonsgegevens te voorkomen.

Verzet, inzage, wijziging en verwijdering van persoonsgegegevens

Yonego wil duidelijk zijn over de manier waarop ze met jouw persoonsgegevens omgaat. Dit privacy- en cookiebeleid wil daar een bijdrage aan leveren. Als je echter vragen hebt over de manier waarop Yonego met je persoonsgegevens omgaat, kun je altijd een bericht of een verzoek sturen aan: info@actueelin.nl of aan Yonego BV, Prinsenkade 5, 4811 VB Breda onder vermelding van ‘privacy’.

Cookies

Cookies zijn eenvoudige kleine tekstbestanden die worden opgeslagen op de harde schijf of in het geheugen van je computer. Cookies kunnen je computer of de bestanden die op jouw computer staan niet beschadigen. Yonego maakt gebruik van sessie cookies, deze worden automatisch verwijderd op het moment dat je je internetbrowser afsluit. Ook maakt Yonego gebruik van tijdelijke cookies. De informatie die via deze cookies wordt verkregen, wordt 60 dagen na je laatste bezoek automatisch verwijderd. Aan de hand van cookies kunnen websites van Yonego je herkennen als je deze weer bezoekt. Cookies worden bijvoorbeeld gebruikt om de voorkeuren die je hebt ingesteld voor een bepaalde dienst of webpagina vast te leggen. Ook kunnen cookies worden gebruikt om advertenties op de websites die je bezoekt beter op je behoeften en interesses af te stemmen, om te voorkomen dat je een bepaalde advertentie te vaak ziet en om te registreren hoe vaak een advertentie wordt vertoond. Op het gebruik van cookies door andere bedrijven is het privacy- en cookiebeleid van het desbetreffende bedrijf van toepassing. Adverteerders of andere bedrijven hebben geen toegang tot de door Yonego geplaatste cookies. Je kan zelf beslissen of je cookies wil accepteren of weigeren of dat je wil dat je browser je op de hoogte stelt wanneer er een cookie wordt geplaatst. Hiervoor dien je de instellingen in je browser aan te passen. Aangezien iedere browser anders is, verwijst Yonego je naar het “help” menu van je browser voor het instellen van je cookie-voorkeuren. Tevens kun je je op http://www.google.nl/privacy_ads.html afmelden voor het plaatsen van cookies door Google en haar groepsmaatschappijen.

Wijzigen van het privacy- en cookiebeleid

Yonego behoudt zich het recht voor haar privacy- en cookiebeleid aan te passen. Yonego adviseert je dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er veranderingen zijn doorgevoerd. Indien Yonego wezenlijke wijzigingen aanbrengt zal zij zorg dragen voor een meer opvallende kennisgeving, bijvoorbeeld via email voor bepaalde diensten. Dit privacy- en cookiebeleid is laatst gewijzigd op 15 september 2010.