Vastgoedbeheerder is consequenter

Als een pand in Nederland meerdere eigenaren heeft, ben je verplicht om lid te worden van een vereniging van eigenaren. Dat komt omdat het niet mogelijk is om met meerdere mensen op papier eigenaar te zijn van één huis. Om meerdere mensen eigenaar te kunnen laten zijn van hetzelfde huis is het nodig om een vereniging van eigenaren op te richten. Volgens deze constructie is de VvE eigenaar van het pand en zijn alle leden voor hun deel eigenaar van de VvE.

Vervolgens is de VvE zich verplicht om aan een aantal regels te houden. Een VvE is verplicht om een meerjarenonderhoudsplan op te stellen. In dit meerjarenonderhoudsplan staan alle onderdelen van het pand beschreven met hun geschatte levensduur. Aan de hand van deze planning kan worden vastgesteld welke dingen wanneer moeten worden vervangen.

De volgende stap voor de VvE is om uit te rekenen hoeveel de maandlasten worden om het pand te onderhouden. Want dan kan worden uitgerekend voor welk deel de leden verantwoordelijk zijn. Zo kun je een VvE vormgeven.

Het onderhoud van een VvE moet je zelf regelen. Het moeilijke daaraan is dat iedereen andere eisen heeft betreffende hoe schoon alles moet zijn. Als er geen duidelijke afspraken zijn over wie welk deel doet bestaat er een grote kans op ruzie.

Om alle ruzie te voorkomen is de veiligste optie om al het onderhoud te uit te besteden en de lasten daarvan onder alle leden te verdelen. Zo kan je een vastgoedbeheerder het vastgoedonderhoud laten doen en kun je een vastgoedbeheerder het dagelijks technisch beheer laten doen en het projectmatig technisch beheer laten regelen. Door alles zo uit te besteden worden veel ruzies voorkomen en blijft het wonen prettig. Zowel de vastgoedbeheerder als de leden van de VvE zijn hier allemaal bij gebaat en zullen tevreden zijn.