Dit is wat paddo’s doe met je lichaam en je hersenen

Er bestaat bewijs dat een trip doen met paddo’s eventueel de geest vrij zou maken. Enkele kleinere studies hebben het psychoactieve bestanddeel in paddo’s ( waarvan het gebruik wettelijk verboden is ) in verband gebracht met verschillende vermeende gezondheidsvoordelen, zoals de mogelijkheid om angst te verlichten en te helpen bij depressie.

Maar, zoals met alle drugs, zijn er ook risico’s verbonden aan paddo’s.  En omdat ze ook geklasseerd staan als Schedule 1 — wat betekent dat medisch gebruik niet aanvaard wordt – is het behoorlijk moeilijk voor de wetenschappers om te onderzoeken wat ze nu juist kunnen doen en wat niet. Hier hebben we toch enkele manieren waarvan we weten hoe paddo’s je hersenen en je lichaam kunnen beïnvloeden.

Paddo’s kunnen jou een goed gevoel geven.

Volgens het National Institute on Drug Abuse ( Nationaal instituut voor druggebruik) , kunnen paddo’s gevoelens van ontspanning, die gelijken op de effecten van een lage dosis marihuana, met zich brengen. Zoals bij andere hallucinogene drugs, zoals LSD of peyote, veronderstelt men dat paddo’s het meest van hun effecten krijgen door te werken op de zenuwbanen in de hersenen die gebruik maken van de neurotransmitter serotonine, dit toch volgens het National Institute on Drug Abuse. In het bijzonder beïnvloeden paddo’s de prefrontale cortex van de hersenen, dat nu juist het hersengedeelte is dat verantwoordelijk is voor het abstracte denken en de denkanalyses en dat een kernfunctie speelt bij de stemmingen en de perceptie.

Veel gebruikers beschrijven zaken zoals het zien van geluiden en het horen van kleuren. Een studie van 2014 was een van de eerste om dit effect toe te schrijven aan de manier waarop psilocybine de communicatie tussen de verschillende hersennetwerken beïnvloedt.

Bij mensen die een injectie kregen met 2 milligram van de drug, bemerkten de onderzoekers een toegenomen activiteit doorheen verschillende hersenregionen, “een wederzijds samenspel” dat normaal gezien zelden of nooit voorkomt. Om datgene te visualiseren wat ze bemerkten bij de mensen die de drug gekregen hadden ( in tegenstelling tot diegene die een placebo gekregen hadden) maakten de onderzoekers de bovenstaande voorstelling.

Deze hallucinaties kunnen de sleutel zijn om te begrijpen hoe paddo’s kunnen helpen om depressies te verlichten.

De neurologische wetenschapper David Nutt van het Imperial College London, die in 2012 een studie schreef over psilocybine, vond eveneens veranderingen in de patronen van de hersenactiviteit van mensen die in contact kwamen met de drug, terug.  Terwijl sommige gedeelten meer uitdrukkelijk naar voren kwamen, kwamen anderen stil te liggen – waaronder een hersenregio waarvan men denkt dat het een rol speelt in het behoud van het zelfbewustzijn.

Nutt gelooft dat bij depressieve mensen de verbindingen tussen de hersencircuits in deze bepaalde regio van het zelfbewustzijn, te intens zijn. “ de hersenen van de mensen die in dat depressief denken verzonken zitten, zijn te interactief,” zei Nutt aan Psychology Today . Maar juist deze verbindingen losser maken en nieuwe scheppen zou kunnen leiden tot een intense verlichting, denkt men.

Een vijfjarige studie over de drug suggereert dat het zou kunnen werken “ als een chirurgische ingreep” voor mentale ziektes.

De resultaten van twee gecontroleerde klinische onderzoeken op de effecten van psilocybine op patiënten die te maken hadden met depressie of verdriet omwille van het levenseinde, suggereren dat een enkele dosis van de drug eens een krachtig middel zou kunnen zijn om depressie en angst te behandelen. Het eerste onderzoek werd uitgevoerd door onderzoekers van de Johns Hopkins Universiteit, het andere door onderzoekers aan de New York Universiteit.

Zes maanden na de experimenten, vertoonden 80% van de deelnemers in Johns Hopkins beduidend minder symptomen van depressie en angst, vergeleken met wat men beschouwt als een normale standaard van psychiatrische evaluatie. Het team van de NYU verklaarde dat tussen 60% en 80% van hun deelnemers gelijkaardige vermindering van angst en depressie vertoonde zowat 6 en een halve maand na een eenmalige psychedelische trip, naar mijn collega Kevin Loria rapporteerde.

Sommige onderzoekers denken dat paddo’s na hun gebruik ook de angst kunnen helpen verminderen.

Bij een studie van de New York Universiteit die onderzocht hoe de drug kankerpatiënten met ernstige angstproblemen zou kunnen beïnvloeden, observeerden de onderzoekers de effecten van psilocybine op vrijwilligers die ofwel een dosis psilocybine kregen in pilvorm of een placebo. Op de bovenstaande foto toont men een herhaling van de procedure.

Nick Fernandez, die in 2014 deelnam, zegt dat zijn trip hem meenam op een emotionele reis die hem hielp om in te zien dat er iets was dat sterker was dan hemzelf, vertelde hij aan Aeon Magazine. “iets in mij klikte,” en ik “realiseerde me dat al mijn angsten, mijn verdedigingen, en mijn onzekerheden niets waren om me zorgen om te maken.”

De NYU psychotherapeut Jeffrey Guss vertelde aan de New Yorker dat veel deelnemers een zelfde resultaat ervoeren, en voegde eraan toe dat  “we dat beschouwen als onderdeel van het genezingsproces.”

Maar je kan je ook wel angstig voelen – tenminste als je aan de drug bent.

In veel van de rapporten van de NYU studie, gaven de deelnemers aan dat ze tijdens hun trip een intense angst en ongemak ervoeren, gaande van een paar minuten tot enkele uren. Het was pas nadien dat sommigen gewag maakten van het feit dat ze een verlichting voelden; en zelfs deze ervaring kan voor elke persoon beduidend anders zijn.

Jouw pupillen kunnen ook uitzetten.

Het toegenomen niveau van serotonine, dat het gevolg kan zijn van het gebruik van paddo’s, kan jouw pupillen doen uitzetten.

En jouw tijdszin kan verstoord zijn.

Volgens het National Institute on Drug Abuse kan het gevoel als ware dat de tijd vertraagd werd, een van de neveneffecten van het gebruik van paddo’s zijn.

Je kan een ervaring van uittreding uit je lichaam meemaken.

Paddo’s kunnen ervaringen teweeg brengen die echt schijnen maar het niet zijn. Deze types van ervaringen buiten het lichaam, waarbij gebruikers zichzelf van buitenaf kunnen observeren, beginnen gewoonlijk 20 à 90 mi22nuten nadat de drug werd ingenomen en kunnen wel tot 12 uur duren, volgens het National Institute on Drug Abuse. De ervaringen kunnen natuurlijk afhangen van hoeveel je hebt ingenomen, evenals van jouw persoonlijkheid, je stemming en zelfs van jouw omgeving.

En je kan je meer open voelen of het jou toch inbeelden.

Nadat de psychologen van Johns Hopkins de ervaringen van lichaamsuittredingen concludeerden bij een kleine groep van gezonde deelnemers die psilocybine toegediend kregen, zeiden de deelnemers dat ze zich meer open voelden, fantasierijker waren en meer schoonheid konden waarderen.

Toen de onderzoekers een jaar later een follow-up deden met de vrijwilligers, zei bijna twee derden dat het experiment een van de belangrijkste in hun leven was geweest ; bijna de helft bleef hoger scoren bij een persoonlijkheidstest wat betreft het openstaan voor, dan voor het gebruik van de drug.

Sommige gebruikers hebben blijvende hallucinogene waarnemingen gerapporteerd die in verband kunnen gebracht worden met een zeldzame stoornis die HPPD (Hallucinogen Persisting Perception Disorder ) genoemd wordt.

Sinds de jaren zestig, zijn er verspreide vaststellingen geweest van iets dat men ‘hallucinogen persisting perception disorder’ noemde — wanneer dus iemand lange tijd nadat hij een hallucinogene drug had ingenomen nog hallucinaties kreeg, wat typisch is voor LSD. ( Er bestaan ook sommige anekdotische meldingen hierover van mensen die paddo’s gebruikt hebben).

Al moeten wetenschappers toch nog altijd nog een exacte definitie geven van HPPD, toch heeft Dr. John Halpern, een assistent professor in de psychiatrie aan de Harvard Medical School en de voornaamste auteur van het recentste artikel over HPPD, aan de New Yorker verteld dat , gebaseerd op ten minste twintig gerelateerde studies die teruggaan tot 1966, “ het niet te ontkennen valt dat tenminste toch enkele individuen die in het bijzonder LSD gebruikt hebben, blijvende perceptuele abnormaliteiten, die te wijten zijn aan acute intoxicatie, ervaren, die niet kunnen in verband gebracht worden met een andere medische of psychiatrische situatie.”

Lees meer over het gebruik van paddo’s op de website van Trufflemagic.com, waar je ook paddo’s kunt kopen, in bijvoorbeeld Amsterdam.