Voortaan boetes uitgedeeld bij verzekeringsfraude

Er wordt helaas veel verzekeringsfraude gepleegd. Veel mensen sjoemelen met verzekeringen en hierdoor krijgen verzekeraars krijgen jaarlijks te maken talloze schadeclaims die vals zijn. In augustus 2016 is echter bekendgemaakt dat er een maatregel is ingesteld om verzekeringsfraude op kleine schaal harder aan te pakken. De maatregel is tevens in leven geroepen om potentiële fraudeurs te ontmoedigen. Wie nu betrapt wordt op verzekeringsfraude moet een boete betalen. De verzekeraar zal nu ook sneller aangifte gaan doen. De onterecht uitgekeerde geld wordt tevens teruggevorderd en de kosten voor het onderzoek naar fraude worden ook bij de fraudeur in rekening gebracht.

Boete van €532

De boete voor verzekeringsfraude bedraagt €532. Dit bedrag wordt gehanteerd als vergoeding voor de indirecte schade. Hieronder vallen de onderzoekskosten die de verzekeraar heeft gemaakt om de fraude vast te stellen. Zoals al eerder genoemd wordt ook het onterecht uitgekeerde bedrag in rekening gebracht bij de fraudeur. Dit valt onder directe schade. In de wet staat dat verzekeraars het recht hebben om beide vormen te verhalen op de fraudeur. Service Organisatie Directe Aansprakelijkstelling (SODA) voert dit uit namens de verzekeraars.

Voorbeelden van verzekeringsfraude

Liegen bij het aanvragen van verzekeringen en vervalste nota’s aangeven zijn voorbeelden van verzekeringsfraude. Ook het in scène zetten van situaties zoals een diefstal, ongeluk of aanrijding wordt als verzekeringsfraude gezien. Het is ook weleens voorgekomen dat men eigendommen in brand steekt of doen alsof ze overleden zijn. Het is daarnaast gebleken dat er vaak sprake is van gelegenheidsfraude. Dit houdt in dat mensen de ernst van een situatie overdrijven als ze al schade hebben gelopen. Ze doen er een schepje bovenop door te beweren dat inbrekers ook een iPad hebben meegenomen of er wordt beweerd dat een aantal deuken in de auto door de aanrijding zijn veroorzaakt.

Welke stappen volgen er bij verzekeringsfraude?

De verzekeraar onderzoekt altijd eerst of zijn vermoeden waar is en dat je dus daadwerkelijk gefraudeerd hebt. Vervolgens wordt je schriftelijk op de hoogte gebracht van de afhandeling van de zaak. Je wordt aansprakelijk gesteld voor de schade en de verzekeraar vermeld dat SODA het schadebedrag zal vorderen. SODA is de organisatie die schade namens de verzekeraars vordert bij fraudeurs. Je ontvangt van hen een aansprakelijkstelling en een acceptgiro met betaalinstructies. De fraudeur dient het schadebedrag op tijd te betalen. Nadat SODA het schadebedrag ontvangt, wordt er een verklaring gestuurd met de mededeling dat het incassotraject is afgerond.