Zonnepanelenparken in Nederland

Omdat het opwekken van energie steeds belangrijker wordt en de fossiele brandstoffen opraken zoekt men naar alternatieven.

Hierbij kan je denken aan windmolenparken maar deze stuiten op veel verzet. Het zou de natuur nadelig beïnvloeden. Daarom gaat men tegenwoordig ook weer over tot het bouwen van zonneparken. Ook dat stuit op verzet. Het zou te veel landbouwland in beslag nemen. Toch moet je wat doen om de huishoudens van stroom te kunnen blijven voorzien.

Op Ameland is het grootste zonnepark van Nederland. Het park bestaat uit maar liefst 23.000 zonnepanelen. Bij elkaar levert dat veel energie op. Ameland kan zich geheel zelfstandig van elektrische energie voorzien. Voordat het zonnepark er was, voorzag men Ameland vanaf het vaste land van elektrische energie. Natuurlijk is er kritiek op het zonnepark in Ameland. De boeren en de tuinders zien kostbare landbouwgrond verloren gaan. Ook is het nadelig omdat er weilanden minder zijn voor de weidevogels. Hierbij kan je denken aan de kievit, grutto, tureluur en de scholekster. Zij hebben open ruimte nodig en dat wordt in beslag genomen door de zonneparken. Volgens experts kunnen zonnepanelen beter eerst geplaatst worden op daken. Dat kan op woonhuizen maar ook op scholen, bedrijven en dergelijke. Door de zonneparken kan de grond voor tientallen jaren niet gebruik worden voor de landbouw.

Grootste zonnepark
Nu is momenteel het zonnepark Ameland nog wel de grootste van Nederland maar dat zal niet lang meer duren. Er zijn namelijk plannen om bij Delftzijl het grootste zonnepark van Nederland te gaan bouwen. Men is van plan om er een zonnepanelenpark te bouwen met 123.000 zonnepanelen. Het zal een oppervlakte in beslag nemen van 60 voetbalvelden. Wanneer het klaar is de energievoorziening aan de industrie in de regio van Eemsdelta gewaarborgd. De kosten bedragen 30 miljoen euro. De bouwvergunningen en subsidieregelingen zijn al rond. Wirsol zal spoedig met het project beginnen. Deze manier voor het opwekken van duurzame energie zal in de toekomst zeker worden uitgebreid. Het is een schone manier voor het opwekken van energie. Hiermee kan men overgaan door het opwekken van energie op een schone manier. Van fossiele brandstoffen naar een schone manier voor het opwekken. Er zullen geen vuile stoffen meer in de lucht komen tijdens het opwekken van duurzame energie.