Algemene voorwaarden

Copyright

Actueelin.nl behoudt het recht -tenzij anders overeen gekomen met de auteur- ingezonden materiaal in te korten en aan te passen. Dit geldt zowel voor tekst als beeld materiaal. Een bezoeker/ster van actueelin.nl mag geen auteursrechtelijke beschermde werken of andere in actueelin.nl opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder toestemming van Yonego BV (ook niet via een eigen netwerk).

Verwerking van persoonsgegevens

Yonego BV exploiteert verschillende websites. In het kader van haar dienstverlening of wanneer u anderszins contact heeft met Yonego BV, legt Yonego BV gegevens vast. Yonego BV gebruikt uw gegevens voor de uitvoering van de overeenkomst, haar dienstverlening en om klanten van haar (nieuwe) producten en diensten op de hoogte te houden en van de partners en andere zorgvuldig geselecteerde organisaties. Hierbij tracht Yonego BV rekening te houden met voorkeuren. Indien je geen prijs stelt op informatie over nieuwe producten en diensten, kun je je gegevens laten blokkeren. Ook kun je de verleende toestemming voor het gebruik van je e-mailadres intrekken. In beide gevallen dien je een brief te sturen naar Yonego BV, Klantenservices, Prinsenkade 5, 4811 VB Breda, waarin je je verzoek kenbaar maakt.

Yonego BV en andere websites

Yonego BV exploiteert een aantal andere websites. Yonego BV kan echter geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door die websites met uw gegevens. Lees hiervoor het privacystatement, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.

Algemene voorwaarden

Yonego BV is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van bezoekers van de website van groot belang is voor haar activiteiten. Persoonlijke gegevens van bezoekers worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Yonego BV houdt zich dan ook in alle gevallen aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt. Bij sommige functionaliteiten van actueelin.nl wordt een e-mailadres gevraagd. Dit om tekst en/of beeldmateriaal te kunnen plaatsen. actueelin.nl is niet verantwoordelijk voor het onrechtmatig gebruik van e-mailadressen door anderen dan de eigenaar van het e-mailadres.

Vragen

Heb je vragen of opmerkingen over ons privacybeleid, dan kun je deze richten aan: Yonego BV, Klantenservice, Prinsenkade 5, 4811 VB Breda danwel een e-mail aan info@actueelin.nl. Wijzigingen Yonego BV behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacystatement. Check daarom regelmatig het privacystatement voor het privacybeleid van Yonego BV.